ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Για να κάνουμε ό,τι κάνουμε και να λέμε ό,τι λέμε έχουμε κατακτήσει ένα σύνολο αντιλήψεων για το ελληνικό κράτος, τον ελληνικό καπιταλισμό και την ελληνική κοινωνία, ένα σύνολο αντιλήψεων για την οργάνωση, ένα σύνολο μεθόδων ανάλυσης της ταξικής ιστορίας του ελληνικού καπιταλισμού. Όλα αυτά, μας παραδίδονται σήμερα από το παρελθόν. Είναι τα εργαλεία που μας παραδίδει η ιστορική συγκυρία για να αντιμετωπίσουμε το λάθος διατυπωμένο ερώτημα «και τώρα τι κάνουμε». Σ’ αυτό το ερώτημα εμείς απαντάμε «ό,τι δεν κάναμε τόσα χρόνια» ή καλύτερα: Φτιάχνουμε εργαλεία που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε καλύτερα τον κόσμο και τη θέση μας μέσα του. Εργαλεία που ελπίζουμε ότι θα φανούν χρήσιμα και σε άλλους.